Faktura – co powinna zawierać?

Faktura jest najczęściej wystawianym dokumentem przez przedsiębiorców. Jest to pismo, które potwierdza transakcję między firmą a interesantem. Warto zaznaczyć, że powszechnie stosowana faktura pro forma jest tylko potwierdzeniem złożonej przez przedsiębiorcę oferty. W przypadku wykonania usługi, konieczne jest wystawienie faktury VAT. Jakie elementy powinien zawierać prawidłowo wystawiony dokument?

Jak w prawidłowy sposób wystawić fakturę VAT?

Według ustawy o podatku od towarów i usług każdy przedsiębiorca jest zobligowany do umieszczenia na fakturze VAT wszystkich niezbędnych danych. Bez nich dokument w świetle prawa jest nieważny. Na prawidłowo wystawionej fakturze VAT, musi figurować:
• Data wystawienia, czyli termin, w którym przedsiębiorca rozpisał i wysłał fakturę do interesanta.
• Kolejny numer, czyli symbol identyfikujący fakturę. Może zostać nadany w ramach jednej lub kilku serii.
• Imiona i nazwiska podatnika i nabywcy usługi lub towaru bądź też inna nazwa ich określająca, wraz z adresami. Faktura wystawiona w prawidłowy sposób musi identyfikować obie strony transakcji.
• Numer NIP podatnika, który jest niezbędny na potrzeby identyfikacji. W przypadku osób fizycznych umożliwia się wystawienie dokumentu z numerem PESEL.
• Numer NIP nabywcy lub w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.
• Dokładna data wykonania usługi bądź zakończenia dostawy towarów. Możliwe jest także wystawienie faktury na podstawie daty otrzymania przez podatnika zapłaty (w przypadku, kiedy data ta jest inna niż termin wystawienia faktury).
• Pełna nazwa zakupionego towaru lub wykonanej usługi (wraz z określeniem rodzaju).
• Dokładny opis zakresu wykonanej usługi bądź też liczba doręczonych przez podatnika towarów.
• Jednostkowa cena usługi lub towaru, czyli kwota nieopodatkowana (netto). Jest to cena za produkt bądź usługę bez wliczonego podatku VAT.
• Wszelkie upusty, zniżki lub promocje na daną usługę bądź towar, jeśli nie zostały one zamieszczone w jednostkowej cenie netto.
• Pełna wartość wykonanej usług lub dostarczonych produktów. W tym wypadku również tyczy się to kwoty nieopodatkowanej (netto).
• Stawka VAT wraz z określeniem wartości podatku.
• Wyszczególnione sumy sprzedaży netto, podzielone na transakcje objęte konkretnymi stawkami podatkowymi, oraz tymi zwolnionymi z opodatkowania.
• Całkowita kwota opodatkowana (czyli wartość netto odjęta brutto), podzielona na poszczególne stawki VAT.
• Kwota należna ogółem, czyli cena końcowa za wykonanie usługi bądź sprzedaż towarów z wliczeniem wszystkich stawek VAT.

Czytaj również  Jak znaleźć odpowiednią franczyzę dla siebie? Poradnik dla przyszłych franczyzobiorców.

Obowiązujący termin wystawienia faktury VAT

Faktura VAT nie tylko powinna zawierać wszystkie niezbędne dane podatnika i nabywcy, ale również musi zostać wystawiona w określonym terminie. Zgodnie z zasadami ogólnymi (dotyczącymi większość transakcji), przedsiębiorca powinien wystawić fakturę VAT maksymalnie do 15 dni (odliczając od miesiąca, w którym miało miejsce wykonanie usługi bądź sprzedaż towaru). Istnieje możliwość wystawienia faktury wcześniej, jednak nie szybciej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności, wykonaniem usługi lub sprzedażą produktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *