Czy w strukturze JPK_FA muszą być ujmowane faktury zakupowe?

Od 1 lipca 2018 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania kolejnego pliku kontrolnego na żądanie organów kontroli skarbowej. Jest to struktura JPK_FA. Wprowadzenie nowych przepisów budzi wiele wątpliwości wśród zainteresowanych. Czego dotyczy i jakie elementy musi zawierać struktura JPK_FA? Czy muszą być w niej ujmowane faktury zakupowe?

JPK_FA a faktury zakupowe

Początkowo Ministerstwo Finansów zapowiadało ze struktura JPK_FA będzie zawierała zarówno faktury sprzedażowe jak i zakupowe. Konsultacje społeczne wykazały jednak, że od momentu jej wprowadzenia zgłaszano wiele uwag dotyczących zakresu obowiązkowych pozycji ujętych w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Zwracano uwagę przede wszystkim na trudności związane z wykazywaniem faktur zakupowych. Wśród problemów wymieniono m.in. brak wpływu na informacje od kontrahentów na fakturach (szczególnie w przypadku kontrahentów zagranicznych) oraz na fakt, że dane zawarte w strukturach wykraczają poza zakres informacji o fakturach zakupowych uwzględnianych w systemach księgowych i podatkowych. W odpowiedzi na powyższe wątpliwości, Ministerstwo Finansów zmieniło początkowe założenia zakresu struktury JPK_FA. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie ustawodawcy w JPK_FA należy zawrzeć wyłącznie informacje o fakturach sprzedażowych.

Elementy, które należy uwzględnić w JPK_FA

Istotne jest, że w strukturze JPK_FA dla każdej waluty musi być stworzona oddzielna faktura. W związku z tym, na podatniku ciąży obowiązek sporządzenia odpowiedniej ilości struktur, by uwzględniały wszystkie waluty z danego okresu rozliczeniowego. Organ podatkowy ma prawo zażądać od przedsiębiorcy przesłania struktur tylko w wybranych przez siebie walutach. Również faktura do paragonu powinna być ujęta w tej strukturze. Wydawać by się mogło, że ich miejsce będzie w strukturze VAT. Nic bardziej mylnego. Według ustawodawcy w strukturze JPK_VAT uwzględnia się raporty dobowe z kasy fiskalnej, a nie faktury do paragonów. Struktura JPK_FA obejmuje jedynie faktury elektroniczne. W przypadku wystawiania faktur papierowych najlepiej jest poinformować o tym organ podatkowy i przedstawić kopie wystawionych faktur.

Czytaj również  Jakie są rodzaje faktoringu?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Przypominamy – Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych finansowych zawierających informacje o operacjach gospodarczych przedsiębiorstw za dany okres. JPK obejmuje 7 struktur. Ta nowa ustawa został wprowadzona w 2016 roku. Obowiązek comiesięcznego wysyłania raportów od dnia wejścia ustawy w życie dotyczy dużych przedsiębiorstw. W styczniu 2017 roku nowe prawo objęło także małe i średnie firmy, a od stycznia 2018 roku będą one dotyczyły również mikro przedsiębiorstw.

Podzielono także obowiązek składania różnych struktur JPK. Raporty dotyczące ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynów, faktur VAT, ewidencji przychodów oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą być wymagane przez organy podatkowe od:

  • 1 lipca 2016 r. – w przypadku dużych przedsiębiorstw
  • 1 lipca 2018 r. – w przypadku mikro, małych i średnich firm.