Najbardziej praktyczne studia podyplomowe

Zdobycie upragnionego tytułu magistra dla wielu absolwentów polskich uczelni nie jest ostatnim etapem edukacji. Choć wydawać by się mogło, że dwustopniowe studia zapewniają komplementarną i wszechstronną wiedzę, pierwsze doświadczenia zawodowe byłych studentów bardzo szybko weryfikują stan faktyczne. Niestety studia zapewniają przede wszystkim wiedzę teoretyczną. Przy wykonywaniu pracy wymagana jest jednak praktyka. Właśnie z tego powodu na polskich uczelniach tworzone są coraz to nowe kierunki studiów podyplomowych, których ideą jest przekazywanie praktycznych umiejętności.

Jest w czym wybierać

Dostępne na polskich uczelniach państwowych i prywatnych studia podyplomowe odpowiadają na szerokie zapotrzebowanie na zajęcia edukacyjne tego typu. Decydując się na studia podyplomowe, słuchacze i studenci motywują swoją decyzję chęcią pogłębienia, uszczegółowienia zdobytej już wiedzy, by stać się specjalistą w danej dziedzinie. Często również pragną znaleźć inne zastosowanie dla umiejętności i wiedzy, którą już opanowali. Bez względu jednak na motywację podjęcia tego rodzaju studiów, najważniejszym celem do osiągnięcia jest opanowanie umiejętności, których nie udało się zdobyć w czasie toku zwykłych studiów. Oczywiście można ubolewać nad polskim systemem oświaty uczelni wyższych, ale nie zmienia to jednak faktu, że osoby, które ukończyły studia podyplomowe, przez przyszłych pracodawców widziane są jako ambitne, pragnące się rozwijać.

Czytaj również  Czy studia podyplomowe dają kwalifikacje?

Studia podyplomowe – kierunki, które wybieramy

Przed podjęciem decyzji o powrocie w uczelniane mury, dobrze jest zastanowić się, czemu mają służyć studia. Czy mają doprecyzować wiedzę, byśmy stali się specjalistami w wybranej przez nas dyscyplinie, czy raczej powinny dać nam szansę na zmianę kierunku rozwoju naszej kariery zawodowej? W końcu studia magisterskie dały nam podstawy do uprawiania konkretnego zawodu – warto więc przeprowadzić mały rekonesans i dowiedzieć się, co dzięki studiom można osiągnąć. Jak wskazują badania prowadzone przez liczne uczelnie, do najchętniej podejmowanych studiów podyplomowych należą te z przedmiotów informatycznych: programiści, developerzy czy projektanci. Nie mniej chętnych na kontynuację nauki znaleźć można w zawodach pedagogicznych – wymóg obecności logopedy w każdej placówce oświatowej spowodował, że wielu absolwentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych i filologicznych zdecydowało się na zrobienie dodatkowej specjalizacji w tym kierunku.

Na co zwracamy uwagę?

Najważniejszym kryterium doboru kierunku studiów podyplomowych jest cena, która nie zawsze świadczy o jakości. Pamiętać jednak należy, że płacąc określoną kwotę pieniędzy, możemy oczekiwać od prowadzących, że swoje zajęcia poprowadzą w sposób rzetelny i zgodny z naszym zapotrzebowaniem. Wiele osób decydując się podjąć studia podyplomowe, wybiera te kierunki, które dostępne są na ich alma mater – sprawdzona forma zajęć i prowadzący zachęcają do tego. Warto jednak czasem sprawdzić, co inne uczelnie na oferują.

Czytaj również  Studia to za mało, kolejnym krokiem są szkolenia