Na czym polega umowa faktoringu?

Coraz więcej polskich przedsiębiorców bardzo chętnie korzysta z usługi faktoringu. Obecnie stanowi ona jedno z podstawowych źródeł finansowania wielu firm. Niemniej jednak na początku przedsiębiorcy zobowiązani są podpisać umowę z firmą faktoringową. Na czym dokładnie polega umowa faktoringu?

Strony umowy

Umowa faktoringu musi obowiązkowo określać strony, które ją zawierają. Mówimy tutaj o faktorze, czyli wyspecjalizowanej instytucji finansowej oraz faktorancie, czyli inaczej przedsiębiorcy, który wnioskuje o finansowanie. W umowie zazwyczaj określony zostaje także kontrahent, którego faktury będą podlegały faktoringowi. Niemniej jednak kontrahent wcale nie musi zostać poinformowany o tym, że faktury, które musi opłacić, zostaną wcześniej sfinansowane w ramach faktoringu. Co do zasady umowę faktoringu sporządza się na piśmie, jednak wystarczą tutaj podpisy obu stron – faktora oraz faktoranta. Nie ma potrzeby zawierania umowy faktoringu u notariusza.

Na czym polega faktoring?

W umowie faktoringu podane zostają warunki, na jakich przebiegać ma współpraca. Wynikają one głównie ze specyfiki produktu, jakim jest faktoring. Polega on bowiem na finansowaniu przez faktora faktur, które faktorant wystawi konkretnemu kontrahentowi. Oznacza to, że przedsiębiorca może otrzymać płatność za fakturę o wiele wcześniej, niż wynika to z ustalonego terminu płatności. W umowie powinniśmy dokładnie określić rodzaj faktoringu. Najczęściej mamy do czynienia z faktoringiem pełnym, w którym faktor przejmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność kontrahenta. Jeśli ten nie opłaci na czas swoich zobowiązań, to nie przedsiębiorca, a właśnie faktor będzie musiał dochodzić swoich praw. Możemy zdecydować się także na faktoring niepełny, w którym to przedsiębiorca w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta. Jak widać, już te dwa, podstawowe rodzaje faktoringu znacznie się od siebie różnią, dlatego tak ważne jest ich dokładne określenie w umowie. Strony muszą również zaznaczyć, jaką prowizję będzie otrzymywał faktor.

Czytaj również  Jak rozpoznać dobrą firmę kurierską?

Dodatkowe zapisy w umowie faktoringu

Umowę faktoringu możemy modyfikować w zależności od potrzeb obu stron. Firmy faktoringowe bardzo często oferują także dodatkowe usługi, na przykład windykację długów bądź pomoc w odzyskiwaniu swoich należności w przypadku faktoringu niepełnego. Aby uniknąć jakichkolwiek nieścisłości, warto określić w umowie faktoringu także dodatkowe usługi, do wykonywania których zobowiązuje się faktor. Bardzo istotne jest również podanie okresu wypowiedzenia umowy, jaki będzie obowiązywał obie strony. Jeżeli faktor nakłada na faktoranta jakiekolwiek kary umowne, to należy o nich wspomnieć w umowie faktoringu. Czasami w trakcie współpracy dochodzą kolejne, ważne aspekty, jak choćby zmiana prowizji czy finansowanie faktur innego kontrahenta. Wiele kwestii można regulować za pomocą załączników, nie trzeba konstruować nowych umów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *