Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring jest swojego rodzaju usługą finansową, która polega na przesunięciu terminu wpłaty należności oraz utrzymaniu stabilnej płynności finansowej. Jej działanie opiera się na przejęciu przez faktora niezapłaconych faktur, które posiadają przesunięty czas płatności. Na skutek takich działań przedsiębiorca natychmiastowo otrzymuje należność za faktury, w momencie ich zgłoszenia do faktora. Wraz z rozwojem faktoringu, można wyróżnić kilka jego form, a odpowiedni wybór jest zależny od sytuacji potencjalnego przedsiębiorcy.

Rodzaje faktoringu

Rodzaje faktoringu (zobacz: https://faktoria.pl/porada/rodzaje-faktoringu) klasyfikowane są w zależności od wielu czynników. Trzema głównymi grupami faktoringu są:

Grupa kwalifikowana według przejęcia ryzyka
Grupa kwalifikowana według rodzaju współpracy z kontrahentem
Grupa kwalifikowana według powiadamiania dłużnika,
Grupa kwalifikowana według sposobu korzystania z usług faktoringowych.

Rodzaje faktoringu – według przejęcia ryzyka

faktoring pełny – ryzyko przyjęcia niewypłacalności kontrahenta leży po stronie faktora. Zapewnia to przedsiębiorcy stałą płynność finansową oraz możliwość dynamicznego rozwoju firmy,
faktoring niepełny – firma faktoringowa przyjmuje na siebie należności do zapłaty, ale nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku niewypłacalności,
faktoring mieszany – faktor wykupuje i przejmuje należności klienta, ale tylko do kwoty określonej w zawartej wcześnie umowie.

Czytaj również  Plusy i minusy kredytu gotówkowego. Sprawdź, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie

Rodzaje faktoringu – według rodzaju współpracy z kontrahentem

faktoring krajowy – odbiorcami faktur są wyłącznie przedsiębiorstwa prowadzone i zarejestrowane na terenie kraju. Zaletą tego rodzaju umowy jest zmniejszenie kosztów pracy oraz łatwe dopełnianie formalności,
faktoring międzynarodowy – odbiorcą są firmy zagraniczne, a ryzyko podpisania umowy jest podwyższone. Najważniejsze przy takiej transakcji jest dokładne przeanalizowanie firmy, ze względu na jej wypłacalność.

Rodzaje faktoringu – według powiadamiania dłużnika

faktoring tajny, inaczej cichy – o podpisaniu umowy faktorowej nie zostaje powiadomiony dłużnik. Płacąc, środki przechodzą na podany numer konta na fakturze, a osoba, która korzysta z faktoringu przelewa je dalej, na konto faktora.
faktoring jawny, inaczej otwarty – dłużnik zostaje zawiadomiony o przeniesieniu zadłużenia na rzecz faktora. Na wszystkich przygotowywanych fakturach następuje zmiana konta, na dane faktora. Ten rodzaj umowy przebiega znacznie sprawniej i pozwala obniżyć koszty transakcji,
faktoring półotwarty – informacja dłużnika o zmianie wierzyciela na faktora następuje w momencie przekazania wezwania go do zapłaty. Odbywa się to za pomocą zmiany danych na fakturze, na rzecz faktora.

Rodzaje faktoringu – według sposobu korzystania z usług faktoringowych

faktoring pojedynczy – polega na oddaniu faktorowi faktur, które mogą być dopełniane w dowolnym terminie,
faktoring globalny – moment przekazania faktorowi faktur jest jednoznaczny z przekazaniem mu prawa do ich zarządzania,
limit faktoringowy – to najważniejszy kruczek umowny, który określa kwotę, którą faktor jest zobligowany wypłacać  drugiej ze stron ze względu na finansowanie kontrahentów.

Czytaj również  Optymalizacja kosztów firmy: strategie dla trwałego rozwoju biznesu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *