Absolwent studiów ekonomicznych – kim może zostać?

Studia ekonomiczne od dawna cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. O ich ukończeniu marzą nie tylko maturzyści pasjonujący się matematyką, ale również humaniści, którzy wierzą, że z tytułem magistra ekonomii bez problemu znajdą dobrze płatną pracę. Czy wiesz, w jakich zawodach pracują absolwenci tego kierunku?

Ekonomista o szerokich horyzontach

Choć panuje powszechne przekonanie, że po otrzymaniu dyplomu studiów ekonomicznych znalezienie pracy jest tylko czystą formalnością, to tak naprawdę zdobycie zatrudnienia w dużym stopniu zależy od zaangażowania samego absolwenta. Jego zainteresowanie rynkiem pracy powinno się rozpocząć jeszcze podczas studiów, a dokładniej przed wyborem specjalności, która często daje podstawę do poszukiwania pracy w dodatkowych obszarach gospodarki. Jakie zatem specjalności można wybrać na ekonomii? Oferta uczelni jest w tym zakresie bardzo bogata. Wyższe szkoły proponują studentom kształcenie na przykład w zakresie publicystyki ekonomicznej i public relations, w ramach której żacy zgłębiają tajniki retoryki, uczą się przygotowywać branżowe teksty na blogi oraz pisać artykuły o charakterze publicystycznym, a także ćwiczą wystąpienia przed kamerą i na antenie radiostacji. Osoby, które wybiorą taką specjalność mogą więc szukać pracy zarówno w działach finansowych przedsiębiorstw oraz w bankach, jak i w mediach.

Ekonomia kluczem do biznesu

Absolwenci ekonomii mogą wprawdzie znaleźć zatrudnienie w wydziałach finansowych lub księgowych urzędów, lecz częściej wiążą swoją przyszłość z biznesem. Szukają więc pracy w firmach zajmujących się analityką biznesową, zajmują się rachunkowością i obsługą księgową przedsiębiorstw oraz działają w firmach konsultingowych. Niektórzy jednak marzą o tym, by założyć własną działalność gospodarczą lub stanąć na czele istniejącej już firmy. Jeżeli masz takie plany, to możesz je z powodzeniem zrealizować, jeżeli jeszcze podczas studiów ekonomicznych wybierzesz specjalność związaną na przykład z zasobami ludzkimi w organizacji, ekonomią menedżerską, gospodarką żywnościową i biobiznesem lub strategiami biznesu i polityki gospodarczej w warunkach globalizacji. Wśród innych, równie perspektywicznych specjalizacji warto wyróżnić jeszcze także: zarządzanie i doradztwo personalne, przedsiębiorczość i innowacje oraz gospodarowanie nieruchomościami.

Czytaj również  Coaching – czy warto studiować podyplomowo?

Absolwenci studiów ekonomicznych mogą więc znaleźć zatrudnienie w bardzo wielu różnych obszarach gospodarki. W praktyce zostają oni często księgowymi, doradcami finansowymi, analitykami, referentami oraz menedżerami firm, a niekiedy też wiążą swoją przyszłość z zawodem publicysty ekonomicznego.